Polityka prywatności serwisu nie-marnuje.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie nie-marnuje.pl

Nie-marnuje.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis. Dane gromadzone, w dziennikach logów, są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszego bloga. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do stron trzecich.

Zbieranie danych statystycznych

Zgodnie z przyjętą praktyką, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi naszego bloga. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Zebrane dane wykorzystywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Cookies

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w naszym serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do stron zewnętrznych

Serwis nie-marnuje.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu nie-marnuje.pl.

Newsletter nie-marnuje.pl

Informujemy iż nasza usługa za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera nie-marnuje.pl, zawierającego informacje o najważniejszych wpisach dotyczących problematyki poruszanej na naszym blogu.
Ponadto pragniemy podkreślić, że:

  • korzystanie z usługi „newsletter nie-marnuje.pl” jest dobrowolne i bezterminowe,
  • w celu możliwości świadczenia usługi „newsletter nie-marnuje.pl” pozyskujemy od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej,
  • w każdej chwili, każda zarejestrowana osoba, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji do „newsletter nie-marnuje.pl”,

Administratorem danych jest Monika Obrzut (nie-marnuje.pl).
Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez nie-marnuje.pl wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „newsletter nie-marnuje.pl”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „newsletter nie-marnuje.pl”.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Monika z nie-marnuje.pl